CV VIBEKE LUNEL

e-post: vibekelunel@gmail.com
Instagram: @vibekelunel

 http://nesoddparken.no/lunel-vibeke/ 

 

https://www.artsy.net/partner/monat-gallery/artists/vibeke-lunel

https://www.artsper.com/us/contemporary-artists/norway/105618/vibeke-lunel

https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/kunstgaven-til-omsorgsboliger-vist-fram.229180.aspx 

 

U T D A N N E L S E

2018 - 2020 Masters Degree - Museologi/Designkultur. Universitetet i Oslo

2009 - 2010 - 60 ETCS - Waldorf Art Education. Rudolf Steiner University College RSIO.

2000 - 2004 - Vika Kunstfagskole - Grunnleggende tegning og maleri v/ Annette Martens, Jon Strand,

1998 - 2001 - Westerdals School of Arts, Communication and Technology

1994 -1998 -  Master of Arts (M.A.) Idéhistorie og kulturstudier. Universitetet i Oslo

 

K U R S & K O R R E K T U R 

2008 - 2009 - Korrektur Markus Brendmoe 

2007 - Nydalen Kunstskole - Utvidet acrylteknikk v/Kari Mette Wiik

2006 - Creativity Workshop. New York v/ Shelley Berc, Alejandro Vogel

2006 - Glass, lys og projeksjon. Vika Kunstskole v/Maria Almås Frantzsen

2005 - "Gudenes Rebus" - Installasjon og romkunst. Athen

2004 - Kreativitetsreisen . Deya, Mallorca. v/Annette Martens og Gerd Frantzsen.U T S T I L L I N G E R

2023 - Galleri Vanntårnet - Separatutstilling. Åpner oktober 2023

2022 - MONAT Gallery i Madrid - Gruppeutstilling

2022 - Paris Contemporary Art Fair - representert av MONAT Gallery 

2022 - Galleri Hellviktangen - IN TURMOIL. IN TRANSIT 

2020 - K U N S T H A L L E N i Nesoddparken - KARANTENE I CONTAINER//Gruppeutstilling

2018 - Galleri Gamle Tomb/Råde Kunstforening -  BLUE ALERT. Separatutstilling

2017 - «Kunstveggen» i Tangenten, utsmykning i Nesodden kommune fra oktober til desember.

2017 - Follo Open, i regi av STED SØKER KUNST og BOA

2017 - CCA -Centre for Contemporary Arts, Glasgow. "SoundThought2017"- Visning av installasjonen   BUBBLETALK i samarbeid med komponist Filip Sande. 

2016 - Nesoddparken Kunst og Kulturnæringssenter. KUNSTNERNES UTSTILLING. 

2016 - Nesoddtangen Gård - "Kunst mot kutt". Utstilling på Aksjon Åpen Gård. Støttemarkering for bevaring av dagsenteret for psykisk helse.

2016 - Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter. - Malerier/Installasjon i samarbeid med komponist Filip Sande under Nesodden kommunes kunstfestival KULTURISTEN

2014 - Galleri Hellviktangen - EXPLORING. MOURNING. Separatutstilling

2012 - Galleri Hellviktangen - KRONOS. Separatutstilling

2010 - Ateliér Munkedam - "Die Welt ist eine Wirbelbewegung ". Avgangsutstilling RSIO

2008 - Telegrafgården i Drøbak - Separatutstilling

2008 - Galleri Hellviktangen - ZOHAR SAYS - Separatutstilling

2006 - Galleri Misto, Asker - Separatutstilling

 

P R O S J E K T E R

2019 - "Kunstnerkommunen - Vårt felles eie" -Kurator og prosjektleder for utstilling av Nesodden kommunes kunstsamling. Et samarbeidprosjekt mellom Nesodden kommune og Nesodden kunstforening.

2018 - Kulturhistorisk Museum, Oslo - "Synchronizing the world" - Utstillingsprosjekt for masterstudenter i museologi ved UiO

2015-19 - Galleri Vanntårnet. BARNAS HØSTUTSTILLING. Kurator og prosjektleder for årlig utstilling medarbeider av over hundre barn på oppdrag fra Nesodden kommune.

2014 - VERDENS STØRSTE BALL. Interaktivt kunstprosjekt for barn som handler om å binde hele verden sammen. Ballen var en av attraksjonene under Barnas Verdensdager i samarbeid med Rikskonsertene

 2014 - SKRIK JUNIOR. Kunstprosjekt for 7.klassinger i anledning Edvard Munchs 150 års jubileum. i samarbeid med det internasjonale Barnekunstmuseet.

 

U N D E R V I S N I N G  O G  A N N E N   V I R K S O M H E T

2019 - 2022  Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design- Prosjektkoordinator/iconographer i multimedieredaksjonen 

2017 - 2022 "Fra kaos til kosmos" Malekurs i Provence, i samarbeid med Motivasjonsreiser

2013 - 2022 - FAIL AGAIN; FAIL BETTER, kreative workshops for voksne i Nesoddparken

2013 - 2021 - Sommerkurs for barn. Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter

2011- 2018 - Kunst og håndverkslærer - 1-7 trinn på Fjellstrand Skole, Nesodden kommune

2004 - 2007 - " Maleri, farge, prosess" Utviklet pedagogiske opplegg og underviste i prosesskurs på Vika Kunsfagtskole.

2018 - 2022 Styremedlem Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter, representant for leietakere.

2017 - 2020 Styreleder i Galleri Vanntårnet/ Nesodden Kunstforening, styremedlem siden 2016

2017 - Representert i www.nettgalleri.net  for kunstnere i Follo.I N N K J  Ø P / S T I P E N D

2021 - Innkjøpt av Nesodden kommune til utsmykning av omsorgsboliger på Hellvikskog

2017 - Kulturtilskudd/stipend fra Norsk komponistforening og Nesodden kommune i forbindelse med visning av installasjonen BUBBLETALK på Centre for Contemporary Arts i Glasgow.

2014 - Mottok "Nesodden kommunes Kulturpris" for formidling av estetiske verdier til barn og ungdom.