CV // V I B E K E   L U N E L e-post: vibekelunel@gmail.com
Instagram: @vibekelunel


http://nesoddparken.no/lunel-vibeke/


https://www.artsy.net/partner/monat-gallery/artists/vibeke-lunel


https://www.artsper.com/us/contemporary-artists/norway/105618/vibeke-lunel


https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/kunstgaven-til-omsorgsboliger-vist-fram.229180.aspx

U T D A N N E L S E 


2018 - 2020 - Masters Degree - Museologi/Digital kunstformidling. Universitetet i Oslo

Masteroppgave - ALL KUNST ER NÅ- Fagfelt og publikum møtes på digitale flater i det nye Nasjonalmuseet 


2009 - 2010 - 60 ECTS - Waldorf Art Education. Rudolf Steiner University College RSIO. 


2006 - 2008  - Elev hos Markus Brendmoe 


2000 - 2004 - Vika Kunstfagskole - Grunnleggende tegning og maleri 


1998 - 2001 - Westerdals School of Arts, Communication and Technology 


1994 -1998 - Master of Arts (M.A.) Idéhistorie og kulturstudier. Universitetet i Oslo 
S E P A R A T U T S T I L L I N G E R


2023 - Galleri Vanntårnet, Nesodden Kunstforening - IN TURMOIL// IN TRANIT II


2022 - Galleri Hellviktangen - IN TURMOIL// IN TRANSIT


2018 - Galleri Gamle Tomb, Råde Kunstforening - BLUE ALERT


2017 - «Kunstveggen» i kommunehuset Tangenten, utsmykning i Nesodden kommune fra oktober til desember.


2016 - Nesoddtangen Gård - "Kunst mot kutt". Utstilling på Aksjon Åpen Gård. Støttemarkering for bevaring av dagsenteret for psykisk helse.


2016 - Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter. - Malerier/Installasjon i samarbeid med komponist Filip Sande under Nesodden kommunes kunstfestival KULTURISTEN  


2014 - Galleri Hellviktangen - EXPLORING. MOURNING. 


2012 - Galleri Hellviktangen - KRONOS.  


2008 - Telegrafgården i Drøbak


2008 - Galleri Hellviktangen - ZOHAR SAYS - 


2006 - Galleri Misto, Asker G R U P P E U T S T I L L I N G E R


2023 - Gruppeutstilling  "The Unexpected"   MONAT Gallery, Madrid  


2022- Paris Art Fair, representert av MONAT Gallery


2020 - K U N S T H A L L E N i Nesoddparken - KARANTENE I CONTAINER


2017 - Follo Open, i regi av STED SØKER KUNST og BOA 


2017 - CCA -Centre for Contemporary Arts, Glasgow. Visning av installasjonen


BUBBLETALK i samarbeid med komponist Filip Sande under samtidskunstfestivalen "SoundThought"s 10 års jubileum. 


2016 - Nesoddparken Kunst og Kulturnæringssenter. KUNSTNERNES UTSTILLING. 


2010 - Ateliér Munkedam - "Die Welt ist eine Wirbelbewegung ". Avgangsutstilling RSIO P R O S J E K T E R   O G   A N N E N   V I R K S O M H E T 


2022 - K U N S T H A L L E N i Nesoddparken - Konstituert prosjektleder/kurator.


2019 - 2022 - NASJONALMUSEET - Prosjektkoordinator/iconographer for 80 multimediaproduksjoner i det nye museets samlingsutstilling. 


2017 - 2022 "Fra kaos til kosmos" Malekurs i Provence, i samarbeid med Motivasjonsreiser 


2013 - 2022 - FAIL AGAIN; FAIL BETTER, kreative workshops for voksne i Nesoddparken


2013 - 2020 - Sommerkurs for barn. Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter  


2019 - "Kunstnerkommunen - Vårt felles eie" -Kurator og prosjektleder for utstilling av Nesodden kommunes kunstsamling. Et samarbeidsprosjekt mellom Nesodden kommune og Nesodden kunstforening. 


2015-19 - BARNAS HØSTUTSTILLING. Kurator og prosjektleder for årlig utstilling med arbeider av over hundre barn på oppdrag fra Nesodden kommune.


2018 - Kulturhistorisk Museum, Oslo - "Synchronizing the world" - Utstillingsprosjekt for masterstudenter i museologi ved UiO 


2011- 2018 - Kunst og håndverkslærer 1-7.trinn - Nesodden kommune 


2014 - VERDENS STØRSTE BALL. Interaktivt kunstprosjekt for barn som handler om å binde hele verden sammen. Ballen var attraksjon  under Barnas Verdensdager i samarbeid med Rikskonsertene 


2014 - SKRIK JUNIOR. Kunstprosjekt for 7.klassinger i anledning Edvard Munchs 150 års jubileum. i samarbeid med det internasjonale Barnekunstmuseet. V E R V 


2018 - 2022 Styremedlem Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter, representant for leietakere. www.nesoddparken.no 


2017 - 2020 Styreleder  i Galleri Vanntårnet/ Nesodden KunstforeningI N N K J Ø P / S T I P E N D 


2021 - Innkjøpt av Nesodden kommune til utsmykning av omsorgsboliger på Hellvikskog, juryert av Nesodden Kulturråd. 


2017 - Stipend/kulturtilskudd fra Norsk komponistforening og Nesodden kommune i forbindelse med visning av installasjonen BUBBLETALK på Centre for Contemporary Arts i Glasgow. 


2014 - Mottok "Nesodden kommunes Kulturpris" for formidling av estetiske verdier til barn og ungdom.

Del denne siden