CV/ VIBEKE LUNEL

e-post: vibekelunel@gmail.com 

Instagram: @vibekelunel

Facebook: Vibeke Lunel Arts & Events

Atelier i Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter

www.nesoddparken.no

http://nesoddparken.no/lunel-vibeke/

 

 

U T D A N N E L S E 

 

2018 - 2020 - Masters Degree - Museologi/Designkultur/Utstillingsproduksjon/Digital formidling . Universitetet i Oslo 

 2009 - 2010 - 60 ETCS - Waldorf Art Education.  Rudolf Steiner University College RSIO.

2000 - 2004 - Grunnleggende tegning og maleri. Vika Kunstskole  v/ Annette Martens, Jon Strand, Allison Leggat.

1998 - 2001 - Westerdals School of Arts, Communication and Technology

1994-1998 - Master of Arts (M.A.) Idéhistorie og kulturstudier. Universitetet i Oslo

 

K U R S  &  W O R K S H O P S 

2008 - 2009  - Elev hos Markus Brendmoe

2007 - Utvidet acrylteknikk. Nydalen Kunstskole v/Kari Mette Wiik

2006 - Creativity Workshop. New York v/ Shelley Berc, Alejandro Vogel

2006 - Glass, lys og projeksjon. Vika Kunstskole v/Maria Almås Frantzsen

2005 - "Gudenes Rebus" - Installasjon og romkunst. Athen

2004 - Kreativitetsreisen . Deya, Mallorca. v/Annette Martens og Gerd Frantzsen.

2004 - Kreativt maleri -  Nydalen Kunstskole v/ Eva Kurseth Imer 

 

U T S T I L L I N G E R

2020 - KARANTENE I CONTAINER//K U N S T H A L L E N i Nesoddparken- Gruppeutstilling

2018 - Galleri Gamle Tomb/Råde Kunstforening BLUE ALERT - Separatutstilling

2017 - «Kunstveggen» i Tangenten, Nesodden kommune fra oktober til desember. 

2017 - KULTURISTEN Nachspiel/ Kunst og scenefestival. Visning av installasjonen BUBBLETALK II i samarbeid med komponist Filip Sande. Prosjektet er støttet av Nesodden kommune og Norsk komponistforening. 

2017 - Follo Open, i regi av STED SØKER KUNST 

2017 - CCA -Centre for Contemporary Arts, Glasgow. "SoundThought2017"

2016 - 2017  Nesoddparken Kunst og Kulturnæringssenter. KUNSTNERNES UTSTILLING. Gruppeutstilling.

2016 - Nesoddtangen Gård - "Kunst mot kutt". Utstilling på Aksjon Åpen Gård. Støttemarkering for bevaring av dagsenteret for psykisk helse. 

2016 - Nesddparken kunst og kulturnæringssenter. BUBBLETALK - Malerier/Installasjon i samarbeid med komponist Filip Sande under Nesodden kommunes kunst og scenefestival KULTURISTEN.

2014 - Galleri Hellviktangen - EXPLORING. MOURNING. Separatutstilling

2012 - Galleri Hellviktangen - KRONOS. Separatutstilling

2010 - Ateliér Munkedam -  "Die Welt ist eine Wirbelbewegung " avgangsutstilling RSIO

2008 - Telegrafgården i Drøbak - Separatutstilling

2008 - Galleri Hellviktangen - ZOHAR SAYS - Separatutstilling

2006 - Galleri Misto, Asker - Separatutstillingtstilling

 

P  R O S J E K T E R 

2019 - "Kunstnerkommunen - Vårt felles eie" -Kurator og prosjektleder for utstilling av Nesodden kommunes kunstsamling. Et samarbeidprosjekt mellom Nesodden kommune og Nesodden kunstforening. 

2018 - Kulturhistorisk Museum, Oslo - "Synchronizing the world" - Utstillingsprosjekt for masterstudenter i museologi ved UiO

2015-19 - Galleri Vanntårnet. BARNAS HØSTUTSTILLING. Kurator og prosjektleder for årlig utstilling med arbeider av over hundre barn på oppdrag fra Nesodden kommune.

2014 - VERDENS STØRSTE BALL. Interaktivt kunstprosjekt for barn som handler om å binde hele verden sammen. Ballen var en av hovedattraksjonene under Barnas Verdensdager i samarbeid med Rikskonsertene

2014 - SKRIK JUNIOR. Kunstprosjekt for 7.klassinger i anledning Edvard Munchs 150 års jubileum. Resultatet ble stilt ut i Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter, Nesoddens kommunehus Tangenten og endte tilslutt opp som egen sommerutstilling ved det internasjonale Barnekunstmuseet.

 

U N D E R V I S N I N G   O G  A N N E N  V I R K S O M H E T 

2019 - Prosjektkoordinator/iconographer i multimedieredaksjon - Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design

2017 - 2020  "Fra kaos til kosmos"  Malekurs i  Provence, i samarbeid med Motivasjonsreiser

2013 - 2020 - FAIL AGAIN; FAIL BETTER, kreative workshops for voksne i Nesoddparken

2013 - 2020 - Sommerkurs for barn. Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter 

2011- 2018 - Kunst og håndverkslærer - Nesodden kommune

2006 -2007 - Sekretær/administrasjon- Oslo Fotokunstskole

2004 - 2007 - " Maleri, farge, prosess"  Utviklet pedagogiske opplegg og underviste i kreative prosesskurs. Vika  Kunstskole.

 

2017 - Representert i www.nettgalleri.net  for kunstnere i Follo.

2018 - 2020 Styremedlem Nesoddparken kunst og kulturnæringssenter, representant for leietagere.

2017 - 2020 Styreleder i Galleri Vanntårnet/ Nesodden Kunstforening, styremedlem siden 2016

2014 - Mottok "Nesodden kommunes Kulturpris" for formidling av estetiske verdier til barn og ungdom.

 

 

 

 

IN ENGLISH

BIO  VIBEKE LUNEL. Visual artist

 

Education

 

2018-2020 - Masters Degree - Museology and Critical Cultural Heritage 

 

2009-2010 - 60 ETCS Waldorf Art Education – Rudolf Steiner University College RSIO

2000-2004 – Fine art Education - The Vika School of Arts  

1998-2001 – Westerdals School of Art, Communication and Technology

1994-1998 – Master of Arts (M.A.) - Institute of Cultural studies . The University of Oslo

 

Classes and workshops

2008-2009 Student with tutor; visual artist Markus Brendmoe

2007 – Extended acrylic techniques , Nydalen School of Arts

2006 – Creativity Workshop. New York with Shelley Berc, Alejandro Vogel

2005 – ” The Rebus of the Gods” installation and architecture. Athens

2004 – The Creative Journey. Deya, Mallorca

 

Exhibitions

2018 - "Blue Alert" - Gallry Tomb/ Råde Art Association

 

 2017 - SoundThought - Group exihibition - CCA Centre for Contemporary Arts, Glasgow

2016- Group exhibition -  Nesoddparken Centre for Culture and Arts

2016 – Solo show ” The art of cutting” Nesoddtangen gård.

2016- BUBBLETALK – collaboration with composer Filip Sande during the Cultural festival KULTURISTEN

2014 – Solo show ” Exploring. Mourning.” Galleri Hellviktangen.

2012 – Solo show ” Kronos” Galleri Hellviktangen

2010 – Group exhibition – Atelier Munkedam, Oslo

2008 – Solo show. Telegrafgården. Drøbak

2008 – Solo show. ZOHAR SAYS. Galleri Hellviktangen

2006 – Solo show . Galleri Misto. Asker